Kurstillfälle

Människan och den rörliga bilden

Studenten ska efter genomförd kurs kunna:

  • omsätta teoretiska begrepp och koncept i audiovisuell form
  • visa förtrogenhet med olika vetenskapliga perspektiv inom diskurser för produktionsstudier, design, multimodalitet, fenomenologi, och perception
  • visa på en grundläggande förståelse för receptionsstudier som metod
  • kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån en tydlig ämnesformulering, ett ämnesadekvat urval av idéer och exempel, med logisk stringens och passande disposition
  • i sitt skrivande och laborativa arbete tillämpa teoretiska och metodologiska aspekter
  • ge kritisk och konstruktiv respons på andra studenters skriftliga och laborativa arbeten.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V6S
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v40, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
60 hp inom Bildproduktion inklusive kursen TV-nyheter och flerkameraproduktion, 15 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
BQ2040

Ansök