Kurstillfälle

Konceptutveckling inom medieproduktion

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • analysera och redogöra för hur olika TV-program relaterar till skilda genrer och TV-format
  • diskutera hur produktion av TV-program påverkas av andra medieformer
  • i grupp utveckla ett nytt programkoncept som inbegriper såväl innehåll och form som arbetsformer, där produktion av rörliga bilder ingår
  • diskutera hur en enskild medieproduktion (manusproduktion, rörlig bild eller digitala medier) kan relateras till sitt ekonomiska fält, ur olika perspektiv
  • visa medvetenhet om de grundläggande tekniska, organisatoriska, juridiska, ekonomiska och etiska frågeställningar som ett nytt mediekoncept innebär
  • tillämpa de praktiska rutiner som krävs för att skapa nödvändig dokumentation för ett mediekoncepts genomförande som projekt
  • presentera och marknadsföra idéer om mediekoncept till tänkta kunder utifrån branschmässiga villkor.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V6T
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v50, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
120 högskolepoäng inom ämnet Bildproduktion, inklusive kursen Kvalificerad filmproduktion, 15 högskolepoäng grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
BQ2049

Ansök