Kurstillfälle

Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för grundlärare 4-6

Kursen innehåller en fördjupning i vetenskapsteori och behandlar hur kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder kan användas i utbildningsvetenskaplig forskning för att utveckla ny kunskap och förståelse av betydelse för grundlärares yrkesutövning. I kursen behandlas vidare forskningsetik inom utbildningsvetenskap och skolforskning samt källkritik. Kursen innehåller också praktiska tillämpningsövningar där deltagarna får använda vetenskapliga verktyg och metoder utifrån egna problemställningar. Kursen integreras delvis med Examensarbete I varför innehållet kan variera beroende på den studerandes val av ämne och problemområde.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V74
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v40, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Bild för grundlärare, årskurs 4-6, 30 hp, eller Samhällsorienterande ämnen, årskurs 4-6, 30 hp, eller Naturorienterande ämnen/Teknik, 30 hp, eller Idrott och hälsa för grundlärare, årskurs 4-6 Utveckling och lärande i grundskolans åk 4-6 (inklusive 7,5 hp VFU), 15 hp samt Engelska för grundlärare åk 4-6, 1A, 15 hp eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG3027

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
8

Ansök