Kurstillfälle

Examensarbete för grundlärarexamen inriktning F-3 del 1

Kursen har en tydlig ämnesdidaktisk prägel och genomförs med utgångspunkt i något av de undervisningsämnen som ingår i utbildningen. Ett kunskapsbehov motiveras utifrån, eller relateras till, styrdokument, samhällsdebatt, VFU-erfarenhet eller didaktisk forskning. Under kursen formuleras problemställning, syfte och frågeställningar för den kommande empiriska undersökningen. Tyngdpunkten i kursen är att formulera en forskningsbakgrund inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område. Forskningsbakgrunden genomförs i form av ett systematiskt förfarande för sökning, urval och värdering av relevant forskningslitteratur. Kursen innehåller dessutom studier av metod- och analysverktyg som planeras att användas i den empiriska studien. Val av metod motiveras och anknyts till ett teoretiskt ramverk. Den studerande presenterar, motiverar och argumenterar för det egna arbetet samt granskar och opponerar på en medstuderandes arbete vid ett särskilt ventileringsseminarium.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V75
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Sociala relationer, konflikter och makt i grundskolan, F-3, 7,5 högskolepoäng samt Svenska 2, 15 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kurskod:
PG2069

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
20

Ansök