Kurstillfälle

Introduktion till engelsk lingvistik

Efter avslutad kurs ska de studerande kunna:
  • resonera kring bruket av och funktioner hos engelska språket med hänvisning till grundläggande språkvetenskapliga begrepp
  • uppvisa en förståelse för engelskan som ett formellt system
  • förklara grundläggande typer av variation i det engelska språket, genom hänvisning till sociala variabler (som exempelvis ålder och socioekonomisk status) och kontextuella variabler (såsom formalitet och tidspress)
  • känna igen och förklara grundläggande analysmetoder från språkvetenskapens kärnområden
  • analysera olika typer av engelskspråkiga data och resonera kring skillnader och likheter mellan grundläggande kategorier såsom tal och skrift
  • beskriva grunddragen i utvecklingen av det engelska språket inklusive historiska drag och samtida trender, samt språkets plats i det globala språkliga landskapet
  • självständigt genomföra en småskalig undersökning inom ett område av engelsk lingvistik och presentera detta muntligt och skriftligt
  • visa adekvat språkfärdighet i det engelska språket genom kompetent användning av vokabulär och grammatik i de olika kommunikationssätt som används i kursen.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V7D
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Engelska: Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp och Engelsk språkstruktur, 7,5 hp på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
30
Kursansvarig:
Kurskod:
EN1114

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
13

Ansök