Kurstillfälle

Introduktion till språkvetenskaplig metod

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för de grundläggande typer av data som används inom språkvetenskaplig forskning
  • tillämpa grundläggande kvalitativa och kvantitativa metoder för att analysera språkliga data
  • kritiskt diskutera begränsningarna hos vanligt förekommande metoder som används för att besvara forskningsfrågor om språket
  • resonera kring hur man tolkar språkvetenskapliga resultat, vilket inbegriper hur man utvärderar vilken typ av information en viss metod kan erbjuda och hur man bedömer potentiella variabler som kan påverka resultaten i språkvetenskaplig forskning
  • kritiskt utvärdera språkvetenskapliga data som presenterats i tidigare forskning
  • tillämpa olika tekniker för att i vetenskapligt skrivande presentera språkliga data av både kvalitativa och kvantitativa slag.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V89
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
60 hp på grundnivå i engelska, varav minst 7,5 hp inom engelsk lingvistik, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
EN2034

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
8

Ansök