Kurstillfälle

Engelska: Översättningens teori och praktik

Efter avklarad kurs skall studenten kunna:
  • visa förståelse inför och kunskap om centrala idéer inom översättningsteori, samt kritiskt kunna bedöma egna och andras översättningar med utgångspunkt i dessa idéer
  • visa en avancerad språkfärdighet i översättning till och från engelskan, samt en ökad medvetenhet i stilistik
  • visa förståelse inför och kunskap om problem med att översätta poesi och prosa.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V8D
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
60 högskolepoäng i engelska på grundnivå, varav minst 7,5 hp inom engelsk lingvistik och 7,5 hp inom engelskspråkig litteratur, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
EN2044

Ansök