Kurstillfälle

Engelska: Litteraturvetenskapligt skrivande

Kursen innehåller avancerade studier i den litteraturvetenskapliga forskningsprocessen, vilket innefattar ett kritiskt läsande av tidigare examensarbeten, vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar. Likaså studeras gängse regler och konventioner för hur man hänvisar till primär- och sekundärkällor i form av citat och parafras samt hur man använder sig av not- och källförteckning. Under kursens gång genomförs ett antal analys- och skrivuppgifter samt en begränsad litteraturvetenskaplig forskningsuppgift som redovisas i form av en argumenterande uppsats.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V8H
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
90 hp i engelska, varav 30 hp på grundnivå 2, inklusive en teorikurs inom engelskspråkig litteraturvetenskap eller motsvarande.
Studieplatser:
30
Kursansvarig:
Kurskod:
EN3014

Ansök