Kurstillfälle

Engelska: Samtida irländsk skönlitteratur

De litterära verken studeras med utgångspunkt i ett antal moderna och postmoderna teori- och kritikskolor, såsom poststrukturalism och psykoanalytisk litteraturteori. Förutom introducerandet av teoretiska texter studeras även ett antal kritiska artiklar direkt knutna till de litterära verken.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V8M
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
90 hp i engelska, varav 30 hp på grundnivå 2.
Studieplatser:
20
Kursansvarig:
Kurskod:
EN3029

Ansök