Kurstillfälle

Migrationslitteratur på engelska

Kursen fokuserar på temat migration i litteraturen på engelska från 1945 till idag. Kursen lägger fokus på en djupanalys av ett antal litterära verk på engelska som syftar till att definiera olika erfarenheter gällande identitet, nationalitet, hem och tillhörighet relaterat till både påtvingad och frivillig migration. Det jämförande studiet av dem
litterära verken syftar till att lyfta fram olika sätt på vilka fasta konstruktioner av plats och identitet har ifrågasatts när det gäller migration, i synnerhet utvecklingen från att uppfattas som ett hot mot stabiliteten hos nationalstaten och dess gemenskap till att betraktas som en naturlig del av historien hos nationella kollektiv. Berättelserna i dem
utvalda texterna liksom författarna själva representerar en transkulturell identitet som gynnas av migration. Analyserna av dessa litterära texter kommer att ha sin utgångspunkt i teorier från postkolonialism, postnationalism, transkulturalitet och kosmopolitanism.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V8T
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
90 högskolepoäng i engelska, varav 30 högskolepoäng på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
20
Kurskod:
EN3067

Ansök