Kurstillfälle

Samtida irländsk poesi: från nationella till globala identiteter

Kursens fokus är analysen av samtida irländsk poesi från 1960-talet till idag. Denna period kännetecknas av betydelsefulla sociokulturella och historiska förändringar i Irland, såsom konflikten i Nordirland och den efterföljande fredsprocessen, kvinnans förändrande roll i samhället, Keltiska Tigerns uppgång och fall, samt ifrågasättande av begreppet nationalstat. Alla dessa händelser har påverkat traditionella definitioner av kollektiva identiteter, särskilt i samband med starkare kopplingar mellan det globala och transkulturella under senare tid. I kursen analyseras hur poeter har förhållit sig till dessa förändringar i sina verk. Analyserna av litterära texter har sin utgångspunkt i
teorier från feminism, postkolonialism, postnationalism, och transkulturalitet.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V8W
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v40, 2017 - v49, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
90 högskolepoäng i engelska, varav 30 högskolepoäng på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
20
Kurskod:
EN3068

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
6

Ansök