Kurstillfälle

Bild i förskolan och förskoleklassen

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig redskap för att stimulera barns lust och förmåga att uttrycka erfarenheter, tankar och idéer med hjälp av bildskapande i olika former.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker på en grundläggande nivå
  • visa förståelse för olika bildmediers uttrycksmöjligheter där barn kan gestalta sina erfarenheter, tankar och idéer
  • grunderna i och om bildkomposition, färglära och bildanalys samt tillämpa dessa kunskaper vid analys av olika slags bilder
  • visa förståelse för begreppen visuell kultur, multimodalitet och estetiska lärprocesser och utifrån denna förståelse reflektera över bilder och bildskapande som kunskapskällor
  • tillämpa olika teorier i samband med analys av barns bildskapande och reflektera över teoriernas pedagogiska konsekvenser och därigenom visa kunskap om barns bildvärld, bildperception och bildpreferenser

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V9U
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
BP1036