Kurstillfälle

Tyska I med didaktisk inriktning

Kursen består av fyra obligatoriska delkurser:
Delkurs 1. Muntlig språkfärdighet med fonetik och kulturkunskap I, 5 hp
Delkurs 2. Tysk grammatik med textkommentar, 6 hp
Delkurs 3. Modern tyskspråkig litteratur, 6,5 hp
Delkurs 4. Skriftlig språkfärdighet I, 6,5 hp

De studerande väljer sedan en av de två didaktiska delkurserna:
Delkurs 5. Språkdidaktik A, 6 hp
Delkurs 6. Språkdidaktik B, 6 hp
De studerande som läser tyska som sitt första ämne OCH de studerande som har läst ett annat ämne än språk som första ämne ska läsa delkurs 5, Språkdidaktik A.
De studerande som har läst ett annat språk som första ämne ska läsa delkurs 6, Språkdidaktik B.

Du hittar mer information om kursen i kursrummet på Fronter. Inom kursen finns det online-träffar som äger rum i ett virtuellt klassrum vid bestämda tider.


Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VAQ
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Tyska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 6c och Tyska, steg 3, lägst C-språk kurs B
Studieplatser:
30
Kursansvarig:
Kurskod:
TY1053

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
2
Obligatoriska online träffar:
9

Ansök