Kurstillfälle

Filosofi: Filosofi I

Kursens mål är att den studerande efter genomgången kurs ska kunna visa:
  • grundläggande insikter i den västerländska filosofins utveckling genom tiderna
  • begynnande förtrogenhet med filosofisk problematisering och analys med avseende på problemställningar, begreppsbildningar och teorier
  • grundläggande insikter i att filosofiska problem kan bearbetas och diskuteras utifrån olika perspektiv och traditioner
  • grundläggande insikter i filosofisk metod
  • grundläggande teoretiska verktyg för att strukturera och konstruera argument och enklare logiska slutledningar.

Vidare ska den studerande efter genomgången kurs ha förmågan till att:
  • på ett grundläggande sätt förhålla sig reflekterande till, samt tillämpa centrala problemställningar, begreppsbildningar och teorier inom filosofi
  • identifiera och avgränsa problemområden inom filosofin och göra elementära analyser och tolkningar av teorier och begrepp inom filosofin
  • inta ett kritiskt perspektiv till filosofiska problem
  • på en elementär nivå självständigt bearbeta ett problemområde inom ämnet filosofi
  • på en elementär nivå muntligen och skriftligen kommunicera abstrakta resonemang.Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VAV
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v22, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
FI1028

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0

Ansök