Kurstillfälle

Filosofi: Filosofisk metod och kritiskt tänkande

Kursens mål är att den studerande efter genomgången kurs ska:
  • ha grundläggande kännedom om centrala filosofiska problem i den västerländska filosofins historia
  • ha grundläggande insikter i filosofisk metod
  • ha grundläggande teoretiska verktyg för att strukturera och konstruera argument
  • ha grundläggande kunskap om logiska relationer och kunna utföra enklare logiska slutledningar.

Vidare ska den studerande efter genomgången kurs ha förmågan till att:
  • på ett grundläggande sätt reflektera över och tillämpa centrala problemställningar, begreppsbildningar och teorier inom filosofin, samt göra enkla analyser och tolkningar av teorier och begrepp inom filosofin
  • identifiera och precisera problemområden
  • inta ett kritiskt perspektiv till filosofiska problem
  • använda filosofisk metod på ett elementärt sätt
  • kunna tillämpa argumentationsanalys
  • på en elementär nivå muntligen och skriftligen kommunicera abstrakta resonemang.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VAY
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
FI1029

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0