Kurstillfälle

Filosofi: Filosofins historia

Kursens mål är att den studerande efter genomgången kurs ska kunna:

  • visa grundläggande insikter i den västerländska filosofins utveckling genom tiderna
  • visa begynnande förtrogenhet med filosofisk problematisering och analys med avseende på problemställningar, begreppsbildningar och teorier i filosofins historia
  • visa grundläggande insikter i att filosofiska problem kan bearbetas och diskuteras utifrån olika perspektiv och traditioner.

Vidare ska den studerande efter genomgången kurs ha förmågan till att:

  • förhålla sig reflekterande till problemställningar, begreppsbildningar och teorier i den filosofiska historien
  • på ett grundläggande sätt tillämpa centrala problemställningar, begreppsbildningar och teorier i den filosofiska historien
  • göra elementära analyser och tolkningar av teorier och begrepp inom filosofin
  • relatera filosofiskt historiska problem och teorier till en samtida kontext
  • identifiera och avgränsa problemområden inom filosofin
  • på en elementär nivå självständigt bearbeta ett problemområde inom ämnet filosofi
  • på en elementär nivå muntligen och skriftligen kommunicera abstrakta resonemang.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VB5
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
FI1030

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0

Ansök