Kurstillfälle

Afrikanska studier: Teori och metod

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa god förtrogenhet med ämnets identitet i relation till några av humanioras, samhällsvetenskapernas och utbildningsvetenskapernas olika vetenskapsteoretiska och vetenskapshistoriska kontexter
  • visa god teoretisk och metodisk medvetenhet
  • visa förmåga att kritiskt och självständigt förhålla sig till en mångfald av teorier och metoder som används inom Afrikanska studier.

Poäng:
16 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VBM
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Kandidatexamen 180 hp eller motsvarande examen, samt kurserna Afrikanska studier: Afrikanska samhällen i förändring 12 hp, Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen 9 hp, Afrikanska studier: Utbildning och förändring i afrikanska samhällen 8 hp, Afrikanska studier: Forskningsprojektets planering 1 hp, Afrikanska studier: Den vidareutvecklade forskningsplanen 1 hp, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
AS4003

Ansök