Kurstillfälle

Personcentrerad omvårdnad och teamsamverkan II

Kursens övergripande mål är att den studerande ska uppnå bredare kompetens och fördjupade kunskaper inom vård av äldre i teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning. Studenten ska självständigt kunna identifiera komplexa ohälsotillstånd samt identifiera behov vid livets slut. Vidare ska den studerande utifrån sin profession utveckla sin förmåga att leda samverkan i vården av den äldre människan.

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt i komplexa vårdsituationer teoretiskt och praktiskt och med ett evidensbaserat förhållningssätt kunna:

  • reflektera över och tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt som bevarar värdighet i olika komplexa vårdsituationer och vid livets slut
  • självständigt bedöma, analysera och värdera smärta och smärtbehandling hos äldre personer
  • diskutera och analysera sjuksköterskans ansvar att initiera, planera och leda omvårdnadsarbete och verka för samverkan, handledning och undervisning med den äldre personen, dess anhöriga och andra yrkesgrupper
  • utföra och analysera dokumentation av omvårdnad i samverkan med den äldre personen och anhöriga
  • tillämpa, analysera och värdera behandling med olika hjälpmedel och behandlingsmetoder med beaktande av den äldres behov av vård och livssituation
  • förklara och kritiskt diskutera centrala begrepp, lagar och styrdokument i palliativ omvårdnad
  • initiera, analysera och tillämpa hörnstenarna i palliativ omvårdnad utifrån den äldres behov och reflektera över etiska dilemman
  • visa självkännedom och empatisk förmåga
  • genomföra, analysera, dokumentera och rapportera förbättringsarbete i teamsamverkan.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VC4
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och avlagd kandidatexamen i vårdvetenskap eller omvårdnad samt yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
VÅ3125

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5

Ansök