Kurstillfälle

Engelska ll med didaktisk inriktning

Kursen vänder sig till lärarstuderande och bygger på den teoretiska grund i litteratur, didaktik och lingvisitik som lades under första terminens studier. Kursens mål är att de studerande ska utveckla och fördjupa sina kunskaper i det engelska språkets struktur, användning, litteratur och kultur, samtidigt som de studerandes språkfärdighet, uttrycksförmåga och språkliga register utvecklas ytterligare. Genom delkurserna introduceras de studerande till och utvecklar även kunskaper om lingvistikens centrala delar och analysmetoder och det engelska språkets variation i olika situationer. Litteratur- och kulturstudierna fördjupas genom en historisk inblick i den brittiska och nordamerikanska litteraturens utveckling, vilken lett fram till den centrala ställning som det engelska språket och dess olika kulturyttringar har i dagens globala samhälle.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VC7
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Engelska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Engelska I med didaktisk inriktning 30 hp grundnivå 1 varav minst 24 hp godkända vid registrering inklusive delkurserna Engelsk språkstruktur och Engelskspråkig litteratur och kultur eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
EN1127

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
15

Ansök