Kurstillfälle

Tyska: Språkdidaktik I

Kursens mål är att de studerande utvecklar grundläggande kunskaper i språkdidaktik och att de förbereder sig för sin framtida yrkesprofession som språklärare. Ett övergripande mål är också att den studerande utvecklar självständighet i studierna och förmåga att reflektera över det egna lärandet. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

· visa kunskap om de främmande språkens historiska utveckling och nuvarande ställning i skola och samhälle
· visa grundläggande kunskaper om centrala språkinlärningsteorier och deras betydelse för språkundervisningen
· visa kunskap om skolans styrdokument med särskilt fokus på de moderna språkens kurs- och ämnesplaner
· diskutera och reflektera över språkdidaktiska frågeställningar som rör urval av undervisningsmaterial och arbetssätt i relation till målgrupp och skolans aktuella styrdokument
· med utgångspunkt i didaktiska frågeställningar visa förmåga att välja, bearbeta och presentera innehåll och arbetssätt för språkundervisningen

Du hittar mer information om kursen i kursrummet på Fronter. Inom kursen finns det online-träffar som äger rum i ett virtuellt klassrum vid bestämda tider.


Poäng:
6 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VCA
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 6c och Tyska, steg 3, lägst C-språk kurs B
Studieplatser:
30
Kursansvarig:
Kurskod:
TY1038

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
4