Kurstillfälle

Kompetensutveckling för nuvarande och framtida ledare och utvecklare i förskola och skola

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla grundläggande kunskaper om ledning och ledarskap i förskolan och skolan, liksom om förutsättningar för styrning och ledning samt det personliga ledarskapets betydelse för skolutveckling. Deltagarna ska vidare utveckla kunskaper om ledarskapets krav och möjligheter och ställa dessa i relation till personliga motiv och förutsättningar att utöva ledarskap.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa grundläggande kunskap om den lokala förskolan/skolan i relation till uppdrag från stat och huvudman
  • visa grundläggande kunskap om skolans styrdokument
  • visa kunskap om hur styrning och ledning av och i förskola/skola kan utövas
  • visa kunskap om hur ledning av verksamhetsutveckling kan utövas
  • visa kunskap om processer på organisations-, grupp- och individnivå
  • visa kunskap om hur ledning och former för systematiskt kvalitetsarbete kan utövas
  • visa kunskap om hur samband mellan undervisning och lärande kan förstås
  • visa kunskap om hur kollegialt lärande kan organiseras.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2VCB
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v10, 2017 - v48, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
PE1078