Kurstillfälle

Introduktion till informatik och IT

Kursen behandlar centrala begrepp inom informatiken som ämne samt vanligt förekommande begrepp och terminologi inom dataområdet. Vidare behandlas informationsteknik med inriktning såväl på principer och funktionalitet som dess omfattande användning i dagens samhälle. Programutveckling och systemutveckling introduceras, främst på en grundläggande teoretisk nivå inför kommande studier. I kursen ingår att självständigt söka litteratur och information om utveckling och forskning inom informatikens område. IT:s roll i samhället diskuteras utifrån såväl socialt, ekonomiskt som etiskt perspektiv. Ett informationssystem i form av en webbsida utvecklas.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VCL
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 5/A5 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
IK1082