Kurstillfälle

Kommunikation och gruppdynamik i systemutvecklingsprojekt

Delmoment 1:
Delmoment 1 behandlar teorier. metoder och modeller för kommunikation och gruppdynamik. Vidare behandlas på kursen begrepp såsom återkoppling, systemutveckling, projekt, mötesteknik och ledarskap. Slutligen tas olika IT- verktyg som stöd för kommunikation upp.

Delmoment 2:
Delmoment 2 behandlar skrivande och granskning av en akademisk rapport samt kommunikation och gruppdynamik.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VCN
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
IK1086

Ansök