Kurstillfälle

Java - Grafiska användargränssnitt med Swing

Kursen är indelad i fem delmoment om vardera 1,5 hp, med följande mål:

Delmoment 1
Efter genomfört delmoment skall studenten ha förvärvat:
 • Faktakunskaper om historik och utveckling av olika system för datalagring, samt förståelse för behovet av datalagring.
 • Förståelse som krävs för att praktisk kunna skapa nya relationsdatabas-komponenter och kunna använda befintliga.
 • Faktakunskaper avseende arkitektur/uppbyggnad av relationsdatabaser.
 • Förståelse som krävs för att praktiskt kunna fylla på, uppdatera och ta bort data ur relationsdatabastabeller.
 • Förståelse för hur integritetsregler bidrar till en högre datakvalitet, samt hur integritetsregler praktiskt implementeras och underhålls i en relationsdatabas.
 • Förståelse för hur databastransaktioner påverkar det praktiska arbetet med databasprogrammering.

Delmoment 2
Efter genomfört delmoment skall studenten ha förvärvat:
 • Faktakunskaper för att kunna tillämpa datamodellering och normalisering.
 • Faktakunskaper för att praktiskt kunna göra datautsökningar mot enstaka tabeller.

Delmoment 3
Efter genomfört delmoment skall studenten ha förvärvat:
 • Faktakunskaper för att praktiskt kunna göra datautsökningar mot flera logiskt sammanlänkade tabeller.

Delmoment 4
Efter genomfört delmoment skall studenten ha förvärvat:
 • Förståelse för behovet av procedurella databasspråk, samt faktakunskaper som krävs för att kunna använda variabler, datastrukturer, styrstrukturer samt felhantering i procedurella databasspråk.
Delmoment 5
Efter godkänt delmoment skall studenten ha förvärvat:
 • Förståelse för hur lagrade objekt som procedurer, funktioner och triggrar kan underlätta administration, öka prestanda och upprätthålla affärsregler i en databas.
 • Faktakunskaper som krävs för att praktiskt kunna skapa och implementera lagrade procedurer, funktioner och triggrar i en relationsdatabas.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VCR
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Introduktion till Javaprogrammering 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
IK1004

Ansök