Kurstillfälle

Design av mobila system

Kursen behandlar mobila ramverk, API (Application programming interface) och utvecklingsverktyg som används för att utveckla mobila applikationer. I utvecklingen ingår att kunna använda grafiska komponenter, lagra data och komma åt den mobila enhetens olika hårdvaru- och mjukvaruresurser som kamera, gps, kommunikations möjligheter med servrar över http protokollet och kartor. Olika mobila arkitekturer och designmönster används när en mobilapplikation utvecklas.

Strukturerade litteratursökningar i artikeldatabas genomförs. Ett vetenskapligt mindre arbete inom kursens område görs med hjälp av forskningsstrategin “Design and creation“. Vetenskapliga artiklar analyseras för att se deras uppbyggnader, samt bakgrund, syfte, frågeställningar, teori, forskningsstrategi, datainsamlings- och dataanalys metod.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VCS
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Design av webbapplikationer, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Forskningsmetodik i ämnet informatik 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Introduktion till databassystem, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Introduktion till GIS, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Programutveckling och datahantering, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
IK2019

Ansök