Kurstillfälle

Enterprise Architecture (EA) och databasprogrammering

Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig fördjupade kunskaper om och färdigheter i arkitekturbaserad strukturering av verksamheter, informationssystem och tekniska lösningar. Kursens mål är vidare att studenten tillägnar sig färdigheter i att självständigt söka, samla och värdera innehållet i artiklar inom dessa områden.

Efter fullbordad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för begreppen arkitekturstrategi, systemstrukturering och Enterprise Architecture (EA).
  • Beskriva principer för en tjänsteorienterad-, komponentbaserad- och distribuerad arkitektur.
  • Beskriva relationer mellan olika arkitekturtyper inom Enterprise Architecture (EA): verksamhetsarkitektur, informationsarkitektur och IT-arkitektur.
  • Visa förståelse för olika roller inom Enterprise Architecture (EA).

Färdighet och förmåga

  • Använda generell teori, metodik och teknik för process- och datamodellering.
  • Analysera en verksamhet och med utgångspunkten i analysen utforma en databasarkitektur som motsvarar en verksamhets behov, mål och krav.
  • Implementera olika databaslösningar för att uppnå optimal databasprestanda.
  • Muntligt och skriftligt presentera problem och lösningar inom området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Bedöma om olika databaslösningar är återanvändbara och optimerade utifrån kriterier för god databasutformning.
  • Utifrån relevanta artiklar diskutera, reflektera och argumentera för när en viss arkitekturtyp kan vara lämplig och för vilken verksamhetstyp.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VCU
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Databassystem 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
IK2015

Ansök