Kurstillfälle

Distribuerad databehandling och problemlösning med Java

I kursen behandlas integrerad objektorienterad programutveckling med Enterprise Java (Java EE), Android och Embedded Java. I detta sammanhang behandlas IoT (Internet-of-Things, nätverk av fysiska enheter innehållande inbäddad teknik för att kommunicera och känna eller interagera med sina interna tillstånd eller deras omvärld.), M2M (Machine-to-Machine) kommunikation för automatiserad dataöverföring och mätning mellan elektroniska anordningar, webb- och applikationsservrar, mjukvaruagenter samt enterprise- och distribuerade system som realiseras i kursens praktiska programutvecklingsmoment.

Kursen fokuserar på kvantitativa metoder som används under problemslösningsprocessen inkluderande datainsamling.

Gällande serverprogrammeringen behandlas särskilt ramverket Java Server Faces (JSF 2), Servlets och Java beans vid utveckling av webbapplikationer. Webbapplikationer utvecklas som flerlagerlösningar t ex presentations-, affärslogik-, dataintegrations- och databaslager.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VCV
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Datahantering och problemlösning, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Databassystem 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Statistik, 7,5 högskolepoäng
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
IK2018

Ansök