Kurstillfälle

Personcentrerad vård för personer med demens

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • analysera och värdera omvårdnadsvetenskapliga teorier och begrepp i relation till aktuell forskning inom demensvård
  • redogöra för vetenskapsteoretiska grunder för personcentrerad omvårdnad
  • analysera och tillämpa fördjupade kunskaper inom personcentrerad omvårdnad för personer med demens
  • analysera innebörd och betydelse av hållbar utveckling i relation till intersektionalitet, kulturella aspekter och rättsäker vård av personer med demens
  • söka, analysera och tillämpa aktuell nationell och internationell omvårdnadsvetenskaplig forskning inom demensvård.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VD3
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Filosofie kandidatexamen med minst 60 högskolepoäng i omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi, medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap eller motsvarande examen varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete
Studieplatser:
15
Kursansvarig:
Kurskod:
VÅ3127

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
4