Kurstillfälle

Vetenskaplig kommunikation och informationshantering

I kursen ingår träning i skriftlig såväl som muntlig presentationsteknik riktad till forskare, lekmän och yrkesverksamma inom specifika ämnesområden. Kursen inkluderar information om databaser för informationssökning och citeringssökning, samt metoder för löpande bevakning av forskningsområden. Detta moment behandlar även eletronisk publicering, referenshantering, källkritik och forskningsetik (plagiering, källskydd o dyl).


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2VD5
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
För att påbörja kursen krävs att minst 45 hp av kurserna i masterprogrammet i solenergiteknik eller motsvarande är avklarade.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
MÖ4002

Ansök