Kurstillfälle

Flerspråkighet och andraspråksutveckling

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om villkor för simultan respektive successiv flerspråkig utveckling
  • visa förståelse för faktorer som kan påverka additiv och subtraktiv språkutveckling
  • redogöra för grundläggande villkor för språkbyte och språkbevarande
  • diskutera och jämföra språkutveckling hos olika typer av inlärare utifrån olika teorier om andraspråksutveckling
  • visa kunskap om och förståelse för migrationens påverkan på den enskilda individen särskilt vad gäller barn och ungdomar
  • genomföra en kvalitativ intervju och diskutera resultatet av denna.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VDF
 
Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Ingår i kurspaket:
Kurskod:
SS1088

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5