Kurstillfälle

Flerspråkighet som fenomen och företeelse - vetenskapsteoretiska förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv

I denna kurs behandlas teoretiska och metodologiska frågor samt aktuella forskningsresultat relaterade till flerspråkighet som fenomen och företeelse. Centrala teman i kursen är språk i användning, samhällsaspekter av språk, språkets roll för lärande och interaktion. Detta innebär att kursen fokuseras på metodologiska frågor relaterade till studium av processer och av komplexa företeelser och fenomen, så som språkattityder på grupp- och nationell nivå, klassrumsinteraktion, språkpolitiska processer och skriftspråksanvändning. Diskussion av vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor om studium av språk i relation till kontext och identitet liksom om språkanvändning i utbildning och arbetsliv sker inom kursens ram. Särskilt behandlas metodologiska och etiska frågor relaterade till etnografiskt inriktad forskning.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VDH
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Filosofie kandidatexamen 180 hp med huvudområde svenska som andraspråk, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
SS3002

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
2

Ansök