Kurstillfälle

Flerspråkiga röster i svensk skönlitteratur

I denna kurs utvecklar den studerande fördjupade kunskaper om svenskspråkig skönlitteratur med flerspråkiga röster. Skönlitteratur som berör frågor relaterade till migrantskap, integrations- och identitetsprocesser, syn på Sverige, längtan och främlingskap analyseras och diskuteras. Den studerande utvecklar förmågan att analysera flerspråkighet i skönlitteraturen utifrån olika perspektiv och särskilt fokus riktas mot hur författare använder olika språkliga varieteter i skölitterära verk. Inom kursens ram genomför den studerande en litterär textanalys av ett eller flera litterära verk av relevans för kursen.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VDJ
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Kandidatexamen om minst 180 hp inom humaniora eller utbildningsvetenskap eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
SS3008

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
2

Ansök