Kurstillfälle

Arbetsrättens grunder

I kursen behandlas reglerna för facklig föreningsrätt, vilka parterna är och de olika kategorierna av fackliga förhandlingar samt dess rättsliga reglering. I kursen behandlas vidare regler kring kollektivavtal, dess rättsverkningar, tolkning, betydelse samt regler. Vidare behandlas facklig förtroendemansställning på arbetsplatsen. I samband med detta studeras fackliga organisationers ställning och roll på arbetsplatser liksom fackliga organisationers rätt till information och insyn. Arbetslivsanknytning görs bl.a. genom informationssökning.
Kursen behandlar ingående de rättsliga verkningarna vid tillsvidareanställningars respektive visstidsanställningars ingående och avslutande samt anställningens pågående utifrån den rättsliga ordningen, med särskilt studie av domstolspraxis, och med stöd av de fackliga reglerna, LAS/kollektivavtal.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VDZ
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v40, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
Kurskod:
PA1021