Kurstillfälle

Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori I

I kursen behandlas vetenskapsteoretiska perspektiv med fokus på kunskap och vetenskaplig aktivitet. Studenten möter såväl kvalitativa som kvantitativa metoder för datainsamling samt grundläggande metoder för bearbetning av data. Studenten introduceras även i det vetenskapliga skrivandet med fokus på formalia, disposition, struktur och begreppsanvändning. Praktiska moment ingår i form av seminarier, powerpointstödd muntlig presentation samt enkätkonstruktion och intervjuteknik.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VE2
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v45, 2017 - v49, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
PA1043