Kurstillfälle

Japanska II: Akademiskt skrivande

Målet med kursen är att du ska få en första introduktion till akademiskt skrivande och den är tänkt att vara förberedande för den större uppsats som du måste skriva för att ta ut en kandidatexamen.
I kursen gör du en mindre undersökning om ett ämne relaterat till Japan och redovisar denna i form av en kortare akademisk text. Du får öva dig i att läsa vetenskaplig litteratur, planera och avgränsa en undersökning, och i att formulera frågeställningar till denna. Vidare får du öva dig i att skriva akademisk prosa och i att använda den formalia som gäller vid uppsatsskrivande.
Undervisning och examination sker helt på distans. Undervisning består av lärarledda seminarier. Man använder lärplattformen Fronter för kursinformation och inlämningar.
För den lärarledda undervisningen används ett videokonferenssystem som ger möjlighet till träffar i virtuella klassrum. För att delta i dessa behövs headset, webbkamera och tillgång till bredband.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VEH
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Engelska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Minst 30 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet japanska, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
20
Kurskod:
JP1044

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
6