Kurstillfälle

Japanska III: Den moderna novellen

På kursen läser man ett antal korta litterära texter på modern japanska. Man tränar sig också att diskutera dessa kritiskt i tal och i skrift. Genom studiet av texterna utökar man sitt ordförråd och tränar upp sin förmåga att läsa kanji.
Undervisning och examination sker helt på distans. Undervisningen består av lärarledda seminarier och individuella uppgifter. Man använder lärplattformen Fronter för kursinformation, inlämningar och olika online-aktiviteter. För den lärarledda undervisningen används ett videokonferenssystem som ger möjlighet till träffar i virtuella klassrum. För att delta i dessa behövs headset, webbkamera och tillgång till bredband.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VEL
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Japanska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Minst 60 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet japanska, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
30
Kursansvarig:
Kurskod:
JP1039

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
8