Kurstillfälle

Japanska III: Språkfärdighet

Inom kursen tränar sig studenterna att göra kortare presentationer och diskutera dessa på japanska. De tränar sig också i att debattera olika aktuella teman och utökar därigenom sitt ordförråd inom relevanta ämnesområden. Genom studium och diskussion av medelsvåra texter och arbete med kortare skrivuppgifter fördjupas kunskapen om den nutida japanskans grammatik. Lärplattformen Fronter används för kursinformation, inlämningar och olika online-aktiviteter.
Undervisning och examination sker helt på distans. För den lärarledda undervisningen används ett videokonferenssystem som ger möjlighet till träffar i virtuella klassrum. För att delta i dessa behövs headset, webbkamera och tillgång till bredband.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VEM
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Japanska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Minst 60 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet japanska, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
30
Kursansvarig:
Kurskod:
JP1040

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
18

Ansök