Kurstillfälle

Japanska IV: Introduktion till antropologiska forskningsmetoder

Antropologi är studiet av människan, och dess delområden (t.ex. social/kulturantropologi, språklig antropologi, fysisk antropologi och arkeologi) täcker olika aspekter av det som gör oss till människor. I den här kursen får studenterna bekanta sig med olika metoder och teorier som används inom detta område, och få möjlighet att reflektera över hur dessa kan användas för att studera den japanska kulturen och samhället.
På seminarierna diskuteras bland annat relationen mellan teori och metod, att definiera forskningsbara frågor, forskningsetik, deltagande observation, sensorisk etnografi, att skriva fieldnotes, intervjuteknik (ostrukturerad, semi-strukturerad, strukturerad), transkription, provtagning, att designa enkäter, kodning och analys av data, kriterier för utvärdering av forskningsprojekt, peer review-processer, interpersonella relationer med informanter, och andra metodologiska frågor som muntliga historier, livshistorier, inventeringar, fokusgruppintervjuer och arkivforskning.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VEQ
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Japanska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Japanska III: Språkfärdighet, 15 högskolepoäng, Japanska III: Den moderna novellen, 7,5 högskolepoäng, Japanska III: Att läsa manga, 7,5 högskolepoäng, och Nutida Japan: Kultur och samhälle, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
30
Kurskod:
JP2014

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
16

Ansök