Kurstillfälle

Religion i samtiden: Gränser, teman, begrepp

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
  • visa ingående kunskaper om samtida religion med inriktning mot nyreligiositet, vardagsreligiositet och ”andlighet”
  • visa hög grad av medvetenhet om olika termer och begrepp som används i religionsvetenskaplig forskning, och självständigt kunna diskutera dem utifrån olika perspektiv
  • förstå och kunna tillämpa olika teoretiska infallsvinklar och metoder som använts i den senaste forskningen kring nyreligiositet, vardagsreligiositet och ”andlighet”.

I kursen ingår obligatoriska träffar (ex. seminarier/gruppövningar/ handledning) som sker antingen online eller på campus beroende på kurstillfällets studieform. Mer information ges av kursansvarig


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VFN
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Religionsvetenskap III, grundnivå 2, minst 22,5 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
RK3042

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5

Ansök