Kurstillfälle

Existentiell mening och medialisering: religiositet i populärkulturell kontext

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • redovisa en självständigt kritisk förståelse av relationen mellan religion och medier
  • påvisa teoretisk medvetenhet om förändrade villkor för människors existentiella meningsskapande genom en allt mer dominerande närvaro av medier i samhället
  • diskutera komplexa teorier om det senmoderna samhällets individualisering, avtraditionalisering, sekularisering och alltmer fragmentiserade meningssystem
  • kritiskt redogöra för olika medialiseringsprocesser på olika nivåer i det samtida samhället
  • utifrån mycket specialiserade kunskaper i områdets framkant, kritiskt analysera förändrade villkor för religion som symbolisk resurs med populärkulturella representationer som incitament för sakraliseringsprocesser.

I kursen ingår obligatoriska träffar (ex. seminarier/gruppövningar/ handledning) som sker antingen online eller på campus beroende på kurstillfällets studieform. Mer information ges av kursansvarig


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VFP
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Religionsvetenskap III, grundnivå 2, minst 22,5 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
RK3043

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0

Ansök