Kurstillfälle

Idrottsvetenskaplig uppsats

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • självständigt formulera en forskningsfråga,
  • visa kunskaper om och kunna redogöra för teoribildningar inom kunskapsområdet idrotts- och hälsovetenskap,
  • planera, genomföra och rapportera en avgränsad studie av vetenskaplig karaktär,
  • muntligt försvara sin studie och opponera på annan students studie.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VFT
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v49, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Minst 60 högskolepoäng på grundnivå inom huvudområdet idrotts- och hälsovetenskap varav Idrottsvetenskaplig metod I, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IH1051

Ansök