Kurstillfälle

Idrottsvetenskaplig metodik II

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • beskriva olika vetenskapsteoretiska perspektiv inom forskning
  • redogöra för olika typer av studiedesign
  • kritiskt granska och sammanställa vetenskaplig litteratur
  • redogöra för olika metoder att insamla och analysera såväl kvalitativa data som kvantitativa data
  • visa förståelse för relationen mellan forskningsfråga, val av metod, redovisning av resultat samt tillhörande slutsatser i en studie
  • beakta etiska frågor i förhållande till olika undersökningar.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VFW
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Minst 60 högskolepoäng på grundnivå inom huvudområdet idrotts- och hälsovetenskap varav Idrottsvetenskaplig metod I, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IH1104

Ansök