Kurstillfälle

Nätjuridik

Kursen ger en introduktion till juridiken och behandlar de rättsområden som är av betydelse i en digital miljö, främst Internet. Kursen består huvudsakligen av tre tematiska block. Första delen handlar om hur vi kommunicerar i en digital miljö (e-samhället). Här studeras skyddet av den personliga integriteten, upphovsrätt samt yttrandefrihet och ansvar på Internet. Kursens andra del omfattar hur vi gör affärer i en digital miljö (e-handel). Här studeras avtalsrätt på Internet, speciell e-handelsrätt, såsom distansavtalslagen, samt marknadsföring på Internet. Kursens tredje del behandlar hur staten agerar i en digital miljö (e-förvaltning). Här introduceras frågor såsom hur tillämpningen av förvaltningslagen och offentlighetsprincipen sker i en digital miljö.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VFZ
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Högskolan Dalarna, Strömsund
Startar och slutar:
Individuell start
Studietakt:
25%, Individuell takt medges
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Språk:
Svenska
Studieform:
IT-distans
Studieplatser:
10
Kursansvarig:
Kurskod:
RV1054

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0