Kurstillfälle

Franska: Litteraturanalys och den fransktalande världen

I kursen behandlas litteraturen i skenet av Frankrikes samt fransktalande länders historiska och sociala utveckling. Kursen innehåller ett studium av den fransktalande världen ur historisk, litterär, kulturell och språklig synvinkel. Kursen startar med en historisk orientering om franskans närvaro i världen och fortsätter med ett studium av kultur och litteratur i vissa fransktalande områden/länder. Några utdrag ur filmer, romaner och artiklar kommer att studeras. Kursen omfattar också ett studium av några varianter av franska språket som talas i dessa områden.
Kursen består av obligatoriska seminarier på bestämda tider, online (inga fysiska träffar) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VG7
 
Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Franska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Franska: Skriftlig språkfärdighet II, 7,5 högskolepoäng, Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900, 7,5 högskolepoäng, Franska: Kultur och samhälle II, 7,5 högskolepoäng och Franska: Introduktion till lingvistik, 7,5 högskolepoäng på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
FR2032

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
9