Kurstillfälle

Träningsvetenskap 2a – Tävlingsinriktad idrott

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och diskutera träningslära och träningsplanering ur ett historiskt utvecklingsperspektiv
  • utifrån fysiologisk och anatomisk grund redogöra för och diskutera begreppen styrka, snabbhet, rörlighet och uthållighet samt principer för aktivering och återhämtning för tävlingsinriktad idrott
  • ur ett vetenskapligt perspektiv identifiera, analysera och välja övningar inriktade mot träning av de fysiska kvaliteterna styrka, snabbhet, rörlighet och uthållighet för tävlingsinriktad idrott
  • analysera specifika aspekter i en idrottsgren utifrån dess prestationskrav
  • ur ett vetenskapligt perspektiv skapa, presentera, argumentera för och kritiskt granska en tävlingsinriktad träningsplanering för en specifik målgrupp eller individ
  • delta i, instruera och utvärdera en rörelseaktivitet som är kopplad mot ett specifikt träningsmål.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VGA
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Tränarskap 1 - Det flerdimensionella tränarskapet inom idrott och fysisk aktivitet 15 hp varav minst 9 hp godkända vid registrering, Tränarskap 2 - Grundläggande funktionell anatomi, biomekanik och motorisk kontroll 7,5 hp, Tränarskap 3 - Prestation, hälsa och tränarskap 7,5 hp, Träningsvetenskap 1 - Grundläggande tillämpad anatomi och idrottsfysiologi 15 hp varav minst 10,5 hp godkända vid registrering, Rörelsevetenskap 1 - Rörelseförståelse inom motorisk kontroll, lärande och utveckling 15 hp varav momentet Grundläggande motorisk kontroll, lärande och utveckling 7,5 hp godkänd vid registrering eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IH1126

Ansök