Kurstillfälle

eTjänster - perspektiv och utvärdering

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna analysera och utvärdera samexisterande eTjänster som tillhandahålls av IT-systems användargränssnitt.

Kursen består av fem moment. För att erhålla godkänt resultat på momenten skall studenten kunna:

Delmoment 1:

 • Beskriva grundläggande egenskaper för när det är meningsfullt att tala om
  eTjänster.
 • Analysera exempel på företeelser och argumentera varför dessa är, eller inte är, meningsfulla att omtala som eTjänster.


Delmoment 2:

 • Beskriva begrepp och värderingar som ger stöd för att beskriva eTjänster som social interaktion via användning av IT-system.
 • Analysera exempel på eTjänster med utgångspunkt från social interaktion.

Delmoment 3:
 • Beskriva begrepp för att förstå hur eTjänster samexisterar i IT-systems användargränssnitt.
 • Analysera samexisterande eTjänster med utgångspunkt från IT-systems användargränssnitt.


Delmoment 4:

 • Förstå grundläggande principer för utvärdering av eTjänster och användargränssnitt.
 • Beskriva en utvärderingsstrategi för att utvärdera en vald fokal eTjänst och dess användargränssnitt.

Delmoment 5:

 • Utvärdera, genom att tillämpa utvärderingsstrategin från delkurs 4, den fokala eTjänsten och dess användargränssnitt.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VHK
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
Löpande antagning
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
Individuell start
Studietakt:
25%, Individuell takt medges
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Språk:
Svenska
Studieform:
IT-distans
Studieplatser:
P
Kurskod:
IK1039

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0

Ansök