Kurstillfälle

Fysik 1b1

Kursen behandlar inledningsvis likformig och accelererad linjär rörelse, kraft och tryck, jämviktsbegrepp för plana statiska system, kraft och rörelse, samt rörelsemängd och impuls. Dessutom ingår även arbete, energi och effekt, temperatur, värme och inre energi, samt fasomvandlingar. Avslutningsvis behandlas elektriska fält, kraftverkan mellan laddade partiklar och elektriska likströmskretsar.


Poäng:
10 högskolepoäng
Nivå:
Preparandnivå
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VJ6
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
33%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 7/A7 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet i Fysik A/ Fysik1b1/Fysik1a
Studieplatser:
Kurskod:
FY0005