Kurstillfälle

Projektmetodik

Kursens innehåll omfattar kunskap om projektplanering och projektgenomförande, vilket innefattar organisation och roller i ett projekt, gruppdynamik, ledarskap och personligt ledarskap, konflikthantering och feedback samt mötesteknik och muntlig framställan. Under kursen kommer flera mindre projektarbeten i grupp genomföras, då kunskaperna ska tillämpas och prövas.


Kursen ger även en introduktion till kunskap om vetenskaplig metodik och utförandet av tekniska rapporter och annan typ av skriftlig redovisning av projektarbeten. I detta ingår kunskapsinsamling och -bearbetning, källhantering, metodbeskrivning inför utförande av projektarbete samt vad det innebär att analysera och dra slutsatser av utfört arbete. Kollegial granskning och opponering på andras arbeten behandlas. Tillämpning av språk i tekniska rapporter berörs.


Poäng:
5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VJE
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
33%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
BY1063

Ansök