Kurstillfälle

Hållbar utveckling

Begreppet hållbar utveckling är en röd tråd genom hela kursen som behandlar olika former av nationell och internationell miljöstyrning. De globala och lokala miljöproblemen och strategier för att hantera dem med hjälp av såväl internationella samarbeten som nationell lagstiftning, nationella miljömål och företagsspecifika miljöledningssystem utgör grunden i kursen. Vidare behandlas miljöbedömning av byggvaror samt introduktion till olika system för miljöklassning av byggnader. Kursen belyser även energianvändning i byggnader och energikällor för uppvärmning av byggnader.

Kursens fokus ligger på den ekologiska aspekten av hållbar utveckling, men även sociala och ekonomiska aspekter berörs.


Poäng:
5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VJH
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
33%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
BY1051

Ansök