Kurstillfälle

Matematik för byggarbetsledare

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- utföra numeriska beräkningar med tal i t ex decimalform, bråkform och potensform,

- använda korrekta närmevärden och göra överslagsberäkningar,

- förstå och hantera begreppen procent, promille och ppm,

- använda kvadratrötter vid beräkningar,

- förstå och använda de vanligaste enheterna och symbolerna vid byggtekniska tillämpningar,

- lösa enklare ekvationer,

- hantera formler,

- utföra geometriska beräkningar på 2- och 3-dimensionella kroppar,

- använda olika skalor och likformighet,

- grunderna i trigonometri.

- förstå och använda enkla statistiska begrepp


Poäng:
5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VJK
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
33%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
MA1036

Ansök